وب سایت شرکت هزاوه اراک

یکی از بزرگترین و قدیمی ترین شرکت های در زمینه طراحی و ساخت قطعات مختلف صنعتی در ایران به نام هزاوه اراک با دیدن نمونه کارهای شرکت ارقام تراشه پارسیان در نهایت پروژه طراحی سایت خود را به ما سپرد. این وب سایت با توجه به ماهیت حمل و نقل سنگین, در عین حال که میتواند وب سایت خشک و خشنی باشد, ولی با هنر طراحی وب سایت و تکنیک های ما در هم آمیحته خواهد شد تا بهترین و زیباترین وب سایت های حال حاضر صنعت طراحی و ساخت قطعات مختلف صنعتی در ایران طراحی و پیاده سازی گردد.

تکنولوژی های استفاده شده

  • Ajax
  • CSS3
  • HTML5
  • jQuery
  • MYSQL
  • PHP
  • Responsive
  • فارسی